Dünyanın Önde Gelen Haberleri ve Ansiklopedisi
Slimfit

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Şartlar ve koşullar

Kullanıcı onayı

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanunu uyarınca  kamu teklifini temsil eden açık bir belgedir  ve kullanıcılar tarafından sağlanması ve kullanılması için kurallar ve koşulları içermektedir.

1. Genel koşullar

1.1. Sitenin malzeme ve hizmetlerinin kullanımı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin  yasalarına göre düzenlenmektedir.

1.2. Bu Anlaşma açık bir tekliftir. Siteye kaydolarak Kullanıcı'nın bu Sözleşmeye katıldığı kabul edilir. 

1.3. Sitenin İdaresi  (bundan böyle “Site İdaresi” olarak anılacaktır) ve Sitede yayınlanabilecek diğer özel belgeler, Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca oluşturulan bir tüzel kişilik olan “FAM Grup Medyası” anlamına gelir. 

1.4. Sitenin Kullanıcısı (önceden ve bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır), Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak bu Anlaşmanın kabulü için uygun yaşlara ulaşmış ve uygun yetkilere sahip bir kişidir.

1.5. Site Yönetimi, Kullanıcıya herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman bu Sözleşmenin koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve / veya ekleme hakkına sahiptir. Bu tür değişiklikler ve / veya eklemeler, Sözleşmenin Siteye yeni bir versiyonunun gönderildiği tarihten itibaren 1 (bir) takvim günü sonra yürürlüğe girer. Bu Sözleşme açık bir belgedir. Bu Sözleşmede değişiklik ve / veya eklemeler yaptıktan sonra Sitenin Kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilmesi, Kullanıcının bu tür değişiklik ve / veya eklemelere kabulü ve onayı anlamına gelir. Kullanıcı bu Sözleşmenin şartlarını ve yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsa, Site Yönetimini bilgilendirmeli ve Siteye erişmeyi reddetmeli, Sitenin materyal ve hizmetlerini kullanmayı bırakmalıdır.

1.6. Bu Sözleşme, Site Yönetimi tarafından geliştirilir ve Site'nin malzeme ve hizmetlerinin sağlanması ve kullanımı için hüküm ve koşulları belirler.

1.7. Bu Sözleşme, Kullanıcı ve Site Yönetimi arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir; , konusu Site Yönetimi tarafından Sitenin, malzemelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için Kullanıcıya hizmet sağlanmasıdır. Bu Sözleşmeye ek olarak, Kullanıcı ile Site Yönetimi arasındaki anlaşma, Sitenin belirli hizmetlerinin sağlanmasını düzenleyen ve Sitenin İnternet'in ilgili bölümlerinde yayınlanan tüm özel belgeleri içerir.

1.8. Kullanıcı, Siteye kaydolmadan önce bu Sözleşmeyi tam olarak tanımakla yükümlüdür. Kullanıcı, Siteye kaydolarak, bir yetişkin olduğunu, bu Sözleşmenin tüm koşullarını okuduğunu, anladığını ve bunlara uymayı kabul ettiğini, yani Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanunu'na göre bu Sözleşmenin şartlarının tam ve koşulsuz olarak kabul edildiğini ifade eder.

1.9. Site'nin bütünüyle ve bir ağ adresi (alan adı) kullanımıyla ilgili tüm hakları Site Yönetimine aittir.

1.10. 1.10. Site Yönetimi, tüm kullanıcılar veya belirli kullanıcılar için Site'nin malzeme ve hizmetlerinin sunumuna herhangi bir zamanda tek taraflı olarak kısıtlama getirme hakkını saklı tutar. Site Yönetimi, Kullanıcıların (bireysel ve toplu olarak) hizmetlerine, materyallerine ve hizmetlerine otomatik olarak erişmesini herhangi bir zamanda tek taraflı olarak yasaklayabilir ve otomatik olarak oluşturulan bilgileri almayı durdurabilir. 

1.11. Site Yöneticisi, Kullanıcılarına, reklam niteliğindeki mesajlar da dahil olmak üzere bilgilendirici mesajlar gönderme hakkına sahiptir.

1.12. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey Kullanıcıya şirket adını, ticari markaları, alan adlarını ve Site Yönetiminin fikri faaliyetlerinin diğer sonuçlarını kullanma hakkı vermez.

1.13. Bu Sözleşme, Kullanıcı'nın Şartları kabul ettiğini anladığı andan itibaren yürürlüğe girer ve bu Şart, Sitede "Kaydol" düğmesine tıklanarak onaylanır. Kullanıcı, bu Sözleşmenin şartlarını kabul ettiği andan itibaren Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarına ilişkin yazılı onayını yukarıdaki şekilde onaylar ve Site Yönetiminin kişisel verilerini kullanma hakkını onaylar ve gönüllü olarak hareket ettiğini garanti eder.

1.14. Kullanıcı, Sitenin materyallerini ve hizmetlerini kullanmak ve bu Sözleşmeyi gerçekleştirmek için, Otomasyon araçlarını kullanarak veya kullanmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem veya bir dizi önlem (operasyon) ile Site Yönetimini kabul eder.

1.15. Kullanıcının kişisel bilgileri işlendiğinde, Site yönetimi, işleme yöntemleri için herhangi bir kısıtlama getirmez.

1.16. Site Kullanıcısı olmak istemiyorsanız, Siteye kaydolmayın.

1.17. Bu Anlaşmanın mevcut sürümü Sitede.

2. Anlaşmanın Konusu

2.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Kullanıcıya Sitede bulunan malzeme ve hizmetlere erişim sağlamaktır.

3. Kayıt ve Kullanıcı Durumu

3.1. Siteye Kullanıcı Kaydı ücretsizdir, isteğe bağlıdır ve Sitede gerçekleştirilir.

3.2. Siteye kaydolurken Kullanıcı, Site Yönetimine, her bir Kullanıcı için benzersiz bir giriş (Siteye girmek için e-posta adresi) ve erişim şifresi de dahil olmak üzere Kullanıcı profilinin (Kullanıcının resmi sayfası dahil) oluşturulması için gerekli güvenilir, güncel ve eksiksiz bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Site Yönetimi, Kullanıcıdan, kullanıcının yanlış bilgi vermesi veya Site Yönetiminin, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin eksik veya yanlış olduğuna inanmak için bir nedeni varsa, Site Yönetiminin, Kullanıcıyı kendi takdirine bağlı olarak  engelleme veya kaldırma hakkına sahip olması için ek bilgi talep edebilir. Site Yönetimi Kullanıcıyı istediği zaman engelleme veya silme hakkına sahiptir.

3.3. Kullanıcı, kayıt bilgileri ve üçüncü tarafların iddialarından elde edilen saflık sırasında sağlanan Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına ilişkin doğruluk, uygunluk, bütünlük ve uyumdan sorumludur. Site yönetimi, Kullanıcıdan kayıt sırasında belirtilen verileri onaylamasını ve bu teyit oluncaya kadar bu Sözleşmeyi askıya almasını talep etme hakkını saklı tutar.

3.4. Madde 3.2'de belirtilen bilgileri verdikten sonra. Bu Sözleşme, Kullanıcının Site Yönetimi tarafından oluşturulan bir dizi sertifika prosedüründen geçmesi gerekebilir, örneğin:

3.4.1. bilgisayarlar ve insanlar arasında ayrım yapmak için tasarlanmış otomatik bir testi tanıyarak kaydı onaylayın (“CAPTCHA”).

3.4.2. Site Yönetimi tarafından Kullanıcının e-postasına gönderilen bir mesaj aracılığıyla kaydı etkinleştirerek onaylayın.

3.4.3. Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen telefon numarasına gönderilen bir mesajla kaydı etkinleştirerek onaylayın

3.4.4. Farklı bir şekilde.

Sitedeki tüm kayıt işlemlerinin doğru sırayla yürütülmesi durumunda, Sitenin etki alanı adının bir alt etki alanı biçiminde bir ağ adresine sahip olabilecek bir Kullanıcı profili oluşturulur. Kullanıcıya böyle bir alt alan adı seçme fırsatı verilirse, Kullanıcıya Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki yasalarına ve müstehcen dil dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak kullanımı yasaklanan sözcük ve adları seçemez. Bu koşulların ihlali durumunda, Site Yöneticisi Kullanıcının kendi seçtiği adı kullanmasını yasaklama hakkına sahiptir. 

3.5. Kayıt olurken, Kullanıcı bu Sözleşmeyi kabul eder ve Sitenin kullanımı ve işletilmesi ile ilgili olarak burada belirtilen hak ve yükümlülükleri üstlenir. Kullanıcının kaydedilmesinden önce, Sitenin malzeme  ve hizmetlerinin Site Yönetimi tarafından belirlenen sınırlı bir miktarda kullanılması mümkündür.

3.6. Kullanıcı, bu Sözleşmeyi Siteye kaydolarak kabul ederek, Site Yönetimi tarafından Kullanıcı tarafından kayıt sırasında sağlanan kişisel verilerin işlenmesine ve Kullanıcı tarafından kendi resmi profiline (Kullanıcının resmi sayfası dahil) gönüllü olarak gönderilmesine ilişkin onayını onaylar. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre yapılır.

3.7. Site Yönetimi, Kullanıcının kişisel verilerini yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa veya imhadan korumak için gerekli tüm önlemleri alır. Site Yönetimi, Kullanıcı'nın kişisel verilerine yalnızca Site'nin işletilmesini ve Kullanıcıya hizmet sağlanmasını sağlamak için bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlara, yüklenicilere ve aracılara erişim sağlar.

3.8. Web Sitesi Yönetimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının (Kullanıcıların yasadışı ve / veya yasadışı eylemlerini önlemek ve / veya bastırmak da dahil olmak üzere) sağlamak için Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileri kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, mahkemenin talebi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatına, kolluk kuvvetlerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının öngördüğü diğer hallerde açıklanabilir.

3.9. Kullanıcı tarafından seçilen kullanıcı adı ve parola, Kullanıcı'nın Siteye erişmesi için gerekli ve yeterli bilgidir, Kullanıcı, kullanıcı adını ve parolasını üçüncü taraflara aktarma hakkına sahip değildir, bağımsız olarak depolama yöntemini seçerek güvenliklerinden tüm sorumluluğu üstlenir. Kullanıcı yalnızca seçilen parolanın güvenliğinden sorumlu değildir, aynı zamanda parolanın gizliliğini de bağımsız olarak sağlar. 

3.10. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatına göre profilinin (resmi sayfası) oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerinden kullanıcı tamamen sorumludur.

3.11. Kullanıcı şifresi, yalnızca Site'ye kayıt sırasında sağlanan bilgiler tam ve doğru bir şekilde belirtilmişse Site Yönetimi tarafından geri yüklenebilir. Kullanıcı kayıt bilgilerinin doğru, tam ve eksiksiz gösterimini ihmal ettiyse, Site Yönetimi Kullanıcı iletişim kurduğunda şifreyi geri yükleyemez.

4. Kullanıcı Sorumlulukları

4.1. Site'nin malzeme ve hizmetlerini kullanırken, Kullanıcı:

4.1.1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Anlaşmaya uymak;

4.1.2. kayıt sırasında güvenilir, eksiksiz ve güncel veriler sağlamak, güncellemelerini izlemek;

4.1.3. profilinize (resmi sayfa) yetkisiz erişim ve / veya değişikliğin yanı sıra Kullanıcının iletişim bilgilerindeki bir değişiklik ve / veya Kullanıcının şifresinin ve giriş bilgisinin yetkisiz kullanımı hakkında Site Yönetimini derhal bilgilendirin;

4.1.4. Site Yönetimi ve üçüncü tarafların hak ve menfaatlerini ihlal edebilecek bilgi ve nesneleri (bunlara bağlantılar da dahil) yayınlamayın;

4.1.5. Bilgi ve nesneleri göndermeden önce, yerleşimlerinin yasallığını önceden değerlendirin;

4.1.6. Bilgi gönderme veya erişim sağlama da dahil olmak üzere belirli eylemlerin uygulanmasının yasallığı konusunda herhangi bir şüphe varsa, Site İdaresi, ikincisini yerine getirmekten kaçınacaktır.

4.2. Siteyi kullanırken, kullanıcının:

1. 4.2.1. başka bir kişi adına veya onun yerine Kullanıcı olarak kaydolma ("Sahte Hesap");

aşağıdaki bilgileri yüklemek, saklamak, yayınlamak, dağıtmak ve bunlara erişim sağlamak veya başka şekillerde kullanmak:

Şiddet veya ahlaksız ifadeler, etik dışı ifadeler, pornografik görüntüler ve reşit olmayanları içeren müstehcen metinler veya sahneler;

tehditler, hakaretler, herhangi bir kişinin onur ve haysiyetini veya ticari itibarını tehdit eder veya üçüncü tarafların gizliliğini ihlal eder;

reşit olmayanların haklarını ihlal etmek;

ırksal, dini, etnik nefreti veya düşmanlığı teşvik etmek veya yaymak, faşizmi veya ırksal üstünlük ideolojisini yaymak;

aşırılık yanlısı malzeme içeren;

cezai faaliyeti teşvik etmek ve / veya cezai fiillerin görevlendirilmesine ilişkin tavsiye ve talimatlar içeren;

• hileli;

• devlet ve ticari sırlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü tarafların gizliliği hakkında bilgi içeren sınırlı erişim bilgileri içerir;

• reklam içerir;

• “dijital ilaçlar” (insan beynini binaural atımlarla etkileyen ses dosyaları), ilaçların dağılımı hakkında bilgi, bunların üretimi için reçeteler ve kullanım ipuçları dahil olmak üzere ilaç kullanımının çekiciliğini teşvik eder;

• vatandaşların ve tüzel kişilerin haklarını ve çıkarlarını veya Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerini ihlal etmektedir.

4.2.3. üçüncü tarafların fikri mülkiyetini yasadışı olarak yüklemek, depolamak, yayınlamak, dağıtmak ve erişim sağlamak veya başka şekilde kullanmak;

4.2.4. Site hakkında bilgi toplamak ve / veya Site ve / veya Site hizmetleriyle etkileşim kurmak için Site Yönetiminden özel izin almaksızın otomatik komut dosyaları (programlar) kullanın.

4.2.5. diğer kişilerin kişisel verilerinin yasadışı olarak toplanması ve işlenmesi;

4.2.6. Site Yönetiminin kişisel görüşüne göre istenmeyen, siteyi oluşturma hedeflerini karşılamayan, Site Yönetiminin, diğer Kullanıcıların veya üçüncü tarafların menfaatlerini ihlal etmediği veya başka nedenlerle Sitede yayınlamak için istenmeyen diğer herhangi bir bilgiyi yayınlamak.

4.3. Kullanıcı, Sitede yayınladığı bilgilerden şahsen sorumludur; bu tür faaliyetler Kullanıcı tarafından kendi sorumluluğunda yürütülür.

4.4. Kullanıcının bu Sözleşme ile anlaşmazlığı veya değişiklikleri / güncellemeleri durumunda, Kullanıcının kaydından sonra, Kullanıcı onu kullanmayı reddetmeli, Site Yönetimini bu konuda bilgilendirmeli ve mümkünse kullanıcı profilini (resmi sayfası) kendi başına silmelidir.

4.5. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuata uygun olarak, kendi profilinde (resmi sayfa) bilgi oluşturulması ve yayınlanması ile ilgili olarak kendi faaliyetlerinden sorumludur.

4.6. Site Yönetimi, bu Anlaşmanın Kullanıcısının ihlalinden sorumlu değildir.

4.7. Site Yönetimi veya temsilcileri, Site'nin, materyallerin, hizmetlerin kullanımından kaynaklanan kayıp karlar da dahil olmak üzere Kullanıcı veya üçüncü taraflardan sorumlu değildir.

5. Site Yönetiminin Hakları

5.1. Site Anlaşması, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen haklara ek olarak:

5.1.1. Bu Sözleşmenin şartlarının ve / veya Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının ihlali durumunda, Kullanıcı, Sitenin malzemelerini, hizmetlerini kullanabilir veya Kullanıcıyı silebilir ve ayrıca Kullanıcı profilini ve bilgilerini geçici ve kısmen engelleyebilir;

5.1.2. Kullanıcının kişisel verilerini bu Sözleşmenin şartlarına göre kullanmak;

5.1.3. Sitenin Kullanıcı tarafından sunulan malzeme, hizmet ve / veya hizmetlerinin bileşimini değiştirmek;

5.1.4. kullanıcı mesajlarını denetlemek;

5.1.5. Sitenin materyalleri veya hizmetlerinin kullanımı için bir ücret getirilmesi.

6. Son Hükümler

6.1. Bu Sözleşme, Kullanıcı ile Site Yönetimi arasında Sitenin malzeme ve hizmetlerinin kullanımı ile ilgili bir sözleşmedir (kurallar ve koşullar).

6.2. Bu Anlaşma Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre düzenlenir ve yorumlanır, Anlaşma ile düzenlenmeyen hususlar Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre çözülecektir.

6.3. İşbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık durumunda, Kullanıcı ve Site Yönetimi, Site Yönetiminin bulunduğu yerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuata uygun olarak çözülmesi gereken müzakereler yoluyla bunların çözülmesi için çaba gösterecektir.

6.4. Bu Sözleşme, Kullanıcı için kendisine katıldığı andan itibaren yürürlüğe girer ve süresiz olarak geçerlidir. 

6.5. Bu Anlaşma türk dilinde hazırlanmıştır.

6.6. Bir nedenden ötürü, bu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya yasal olarak bağlayıcı olmadığı beyan edilirse, bu, kalan hükümlerin geçersizliğini veya uygulanamazlığını gerektirmez.

 

Sakura

San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti

Editörün Seçimi